1. října 2021 jsme se změnili na Nej.cz!


Vážení zákazníci,
chtěli bychom vás informovat o změně poskytovatele internetových, televizních a telefonních služeb pro vaši domácnost. A zároveň vám poděkovat za dosavadní využívání služeb Selfnet poskytovaných společností itself s.r.o.

1. říjen 2021 → Nej.cz s.r.o.

V souvislosti s fúzí formou sloučením zanikající společnosti itself s.r.o. s nástupnickou společností Nej.cz s.r.o., došlo s účinností k 1. 10. 2021 ke změně poskytovatele internetových, televizních a telefonních služeb. Společnost Nej.cz s.r.o. tímto dnem převzala aktivity spojené s provozem a distribucí všech služeb a současně vstoupila do práv a povinností vyplývajících z uzavřených smluv s koncovými zákazníky. 

Platby za služby

Pro vás, jako naše koncové zákazníky, se služby a cena za stávající základní služby internetu a televize nemění a forma plateb zůstává stejná. Není tedy potřeba z vaší strany provádět žádnou akci. O vaši spokojenost se bude i nadále starat stejný tým zaměstnanců. V souvislosti s fúzí společností dojde postupně ke změně vzhledu dokumentů a e-mailů, které od nás budete dostávat.

Nadále můžete zasílat platby na služby za stejných podmínek jako doposud na původní účet s původním variabilním symbolem. Od 1. 10. 2021 budete dostávat faktury s novým bankovním účtem a novým variabilním symbolem. V případě, že se rozhodnete zasílat peníze na tento nový účet dle zaslané faktury, musíte vždy použít nový variabilní symbol, který bude na faktuře uveden. Platí tedy, že na původní bankovní účet posíláte peníze s původním variabilním symbolem, na nový účet s novým variabilním symbolem.

VOP, provozní řády a ceníky

1. 10. 2021 došlo také ke změně všeobecných obchodních podmínek (VOP), provozní řády jednotlivých služeb se změnily pouze formálně (došlo ke změně názvu poskytovatele) a vstoupil v platnost Ceník zařízení a Ceník poplatků. Ceník základních služeb internetu a televize se nemění, pouze došlo k jeho grafické úpravě. Stávající ceny služeb internetu a televize jsou zachovány i nadále. Všechny tyto dokumenty jsou dostupné v sekci Dokumenty na webových stránkách www.nej.cz i na našich stránkách v sekci Podpora. V případě, že využíváte hlasové služby, dojde ke změně jejich tarifů podle nového ceníku, který je také zveřejněn na výše uvedených webových stránkách. Nový ceník přináší pro většinu položek výrazné zlevnění volání.

Pro naplnění zákonných ustanovení o elektronických komunikacích vás zároveň tímto informujeme o vašem právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez sankce, jestliže nebudete s novými podmínkami souhlasit. Vaše rozhodnutí, kterým bude vzájemný smluvní vztah ke dni 1. 10. 2021 ukončen v celém rozsahu, nám prosím sdělte písemně. Vlastnoručně podepsanou výpověď nám zašlete na adresu itself s.r.o., Tovární 23/2, 664 91 Ivančice, anebo ji naskenujte a pošlete e-mailem na zakaznicke.centrum@selfnet.cz, a to nejpozději do 20. 9. 2021

Kontaktní údaje

Vaše požadavky můžete nadále směrovat na zákaznickou linku 533 383 335 a na nový e-mail zakaznicke.centrum2@nej.cz. V provozu samozřejmě zůstávají i naše obchodní místa v Brně, Břeclavi, Ivančicích a Kyjově.

---

Těšíme se na spolupráci a věříme, že i nadále budete patřit mezi naše spokojené zákazníky. 

Ing. Jaroslav Hanyk
předseda sboru jednatelů itself s.r.o.
předseda sboru jednatelů Nej.cz s.r.o.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Procházením tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Další informace